Chụp ảnh với ngựa

Chụp ảnh với ngựa theo chủ đề

Khách hàng có thể lựa chọn việc hóa trang thành các nhân vật cổ trang, hiện đại để tham gia chụp ảnh với ngựa

Chụp ảnh tự do với ngựa

Quý khách đăng ký chụp ảnh với ngựa có người dắt ngựa và hướng dẫn vị trí chụp