Đăng ký hội viên

Đăng ký hội viên CLB

Đăng ký tham gia và trở thành Hội viên của CLB ngựa Thánh Gióng để cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động của CLB và được hưởng các ưu đãi dành riêng cho Hội viên CLB khi đăng ký các dịch vụ CLB cung cấp

Nội quy - Quy định của CLB

Nội quy hoạt động của CLB

Quy định dành cho Hội viên