Thông báo kết nạp Hội viên

Hiện nay, CLB đang tiến hành kết nạp hội viên, các bạn có nhu cầu trở thành hội viên vui lòng đăng ký theo mẫu:

Mẫu đăng ký Hội viên CLB


Sau khi nhận được thông tin đăng ký, CLB sẽ tiến hành xác nhận thông tin và hướng dẫn hoàn thành các thủ tục đăng ký để trở thành hội viên.