Hội viên Câu lạc bộ

Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam yêu thích tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng, mong muốn tìm một môn thể thao vừa giúp người tham gia giải trí, thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là có niềm đam mê với hoạt động cưỡi ngựa giải trí, cưỡi ngựa thể thao tự nguyện xin gia nhập CLB, chấp hành nội quy, yêu cầu chuyên môn, tham gia các hoạt động mà CLB tổ chức đều được kết nạp trở thành hội viên của CLB.
 
 
Thành viên được ưu tiên sử dụng và tham gia mọi quyền lợi có được của CLB. Được nhận các ưu đãi với vai trò là hội viên với các dịch vụ CLB cung cấp và các sự kiện được tổ chức thường niên tại CLB.

Tất cả các thành viên khi tham gia vào CLB đều được cấp thẻ hội viên (có 3 loại thẻ: Thẻ Vàng - Thẻ Bạc - Thẻ Đồng). Hội viên sẽ được hưởng ưu đãi khi trở thành hội viên cưỡi ngựa tại CLB tùy theo loại thẻ sở hữu.


Mẫu đăng ký hội viên