Đăng ký hội viên CLB

Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam yêu thích tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng, monh muốn tìm một môn thể thao vừa giúp thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là có niềm đam mê với hoạt động cưỡi ngựa giải trí, cưỡi ngựa thể thao, tự nguyện xin gia nhập CLB đều được kết nạp làm thành viên của CLB. Chấp hành nội quy, yêu cầu chuyên môn, tham gia các hoạt động mà CLB tổ chức.
Thành viên được ưu tiên sử dụng và tham gia mọi quyền lợi có được của CLB, được nhận các ưu đãi với vai trò là hội viên với các dịch vụ CLB cung cấp và các sự kiện được tổ chức thường niên tại CLB.
Tất cả các thành viên khi tham gia vào CLB đều được cấp thẻ hội viên (có 3 loại: Th ẻ Vàng - Thẻ Bạc - Thẻ Đồng ). Hội viên sẽ được hưởng ưu đãi khi trở thành hội viên cưỡi ngựa tại CLB tùy theo mức thẻ sở hữu.

Chi tiết trong file đính kèm:
(Đang cập nhật)

Xìn mời bấm vào
Đăng ký Hội viên

Nội quy - Quy định của CLB

Nội quy hoạt động của CLB Quy định dành cho Hội viên