About us
News

How to join with us

Nhằm đảm bảo việc trải nghiệm, luyện tập của các thành viên khi tham gia sinh hoạt tại CLB được hiệu quả và an toàn. Chúng tôi...

View detail

What do you prepare for your riding?

Cưỡi ngựa là một môn thể thao, giải trí có kỹ thuật khó, đòi hỏi người cưỡi phải phối hợp các động tác và...

View detail

Horse photos

Genny

Wishky

Rozie

Daissy

Lucky

Molly

Tonny

Softy

Book online

View horse photos

 

Send
Co - operation
Connect and Co-operation with potential partners:
* Provide horse riding training courses.
* Training personnel to care for and tame horses
* Managing, operating and developing the model of a small and medium equestrian club in Vietnam
Contact:               Dinh Ngoc Cuong (Mr)
Cellphone:           0946 414 486
Email:                  thehrman16@gmail.com

Genny

Wishky

Rozie

Daissy

Lucky

Molly

Tonny

Softy

0946414486